Pages

Sabtu, 01 September 2012

undergod lain saukur raheut (lirik)

LAIN SAUKUR RAHEUT

NAHA AING SALAH MUN AING NYAAH KA SIA
NEPI NGORBANKEUN HARTA BENDA JEUNG HARGA
NEPI POHO GAWE,POHO BABATURAN AJANG SIA...


EMANG AING SANGSARA TEU BISA MERE HARTA
TAPI SIA KUDU MIKIR
CINTA LAIN KITU CARANA 2x

REF: RAHEUT...LAIN SAUKUR RAHEUTHATE AING RUJAD GARA-GARA SIA...RAHEUT...LAIN SAUKUR RAHEUTHATE AING RUSAK GARA-GARA SIA....

MONTONG SIA ASA PAYU KALALAKI

NAHA SIA NYALINGKUHAN AING ARI AING SALAH NAON...

ABONG BOOL DENOK,ABONG AWAK MONTOK,ABONG PAYU KOPLOK

Tidak ada komentar:

Posting Komentar